I ett europeiskt samarbete mellan teori och experiment driver 9 akademiska forskargrupper och 4 kommersiella företag inom utvecklingen av nya metoder för studier av paramagnetiska system med kärnspinnresonans (NMR) med tillämpningar inom katalys, batterier och metallenzym. Nätverket fokuserar på studenter som genomgått forskarutbildning och unga forskare (post-docs) som i utbyte mellan olika forskargrupper och företag tränats i experimentella och teoretiska metoder och utvecklat nya redskap för paramagnetisk NMR.

Vid avdelningen för kemisk fysik på Stockholms universitet har doktoranden Shehryar Khan undersökt elektronstrukturen hos lantanidkomplex under handledning av Michael Odelius. Forskarstudierna har innefattat längre utbytesvistelser hos grupper i Slovakien och Italien. Med kvantkemiska beräkningar och molekyldynamiksimuleringar har man undersökt mekanismerna för elektronspinnrelaxation och kärnspinnrelaxation hos gadoliniumjoner i vattenlösning. Dessa metallorganiska komplex används som kontrastmedel i magnetisk resonanstomografi, även kallat medicinsk magnetröntgen, och med ökan förståelse från teoretiska och experimentella studier kan metoderna förfinas och förbättrade konstrastmedel utvecklas.

Hemsida för nätverket :  pnmr.eu

Finansiering: EU sjunde ramprogram - Marie Curie Initial Training Network 2013-2016

Närlivslivsparter:
AstraZeneca AB, Mölndal, Sweden
Bruker BioSpin, Rheinstetten, Germany
Giotto Biotech S.R.L. Florence Italy
ZoBio BV Leiden, Netherlands

Akademiska samarbetsparter:
Stockholm University, Stockholm, Sweden
Centre National de la Recherche Scientifique Lyon, France
Technische Universität Berlin Berlin, Germany
University of Oulu, Oulu, Finland
University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom
Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metallo Proteine, Florence, Italy
Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich, Switzerland
Leiden University, Leiden, Netherlands

Kontaktperson : Michael Odelius