Tema: Värme

Rök från ett papper i ljusstrålen från en OH-projektor

FysikShow, tema: Värme

Se listan över våra favoritexperiment, eller sammanställningen över alla våra experiment, sorterade efter tema. Vi kan sätta ihop en show från listan med våra favoriter, eller med ett tema som passar er klass. Val av tema kan göras på bokningsformuläret.

Observera att några experiment förekommer under mer än ett tema.

Ballong i flytande kväve och tvärtom

Syfte: Att demonstrera hur gas beter sig när den förändrar temperatur. Sammanfattning: En uppblåst ballong sänks ned i flytande kväve och blir sladdrig och inte mycket större än innan den var uppblåst. Omvänt kan en liten mängd av det flytande kvävet användas för att blåsa upp en ny ballong. Nyckelord: Termodynamik, gas, ångtryck, volym, fasändring, flytande kväve, tryck.

Infrarött ljus - så kan vi se det

Syfte: Att upptäcka infrarött ljus och visa egenskaper hos en CCD-platta.

Sammanfattning: Med en digitalkamera kan man fånga infrarött ljus från exempelvis en fjärrkontroll till en TV.

Nyckelord: Spektralanalys, färg, ljus, optik, infrarött ljus, CCD, digitalkamera.

Kokande kväve och Leidenfrosteffekten

Syfte: Att visa förhållandet mellan kokpunkt och temperatur samt Leidenfrosteffekten. Sammanfattning: Ett glas flytande kväve kokar häftigt när du en kort stund håller din hand under glaset. När vi sedan häller ut kvävet på ett bord ser vi att dropparna svävar på bordsytan. Nyckelord: Ångtryck, fasövergång, flytande kväve, termodynamik, värme, värmekapacitet, värmeledningsförmåga, friktion, kokpunkt.

Molnbildning

Syfte: Att visa hur moln bildas. Sammanfattning: Flytande kväve hälls ned i en skål och kylan kondenserar luftens vattenånga till moln. Nyckelord: Fasövergång, flytande kväve, termodynamik.

Kontakta oss

Kontaktpersoner för samverkan

Michael Odelius

PR-ansvarig
Tel: 08 5537 8713
e-post: odelius@fysik.su.se

Serena Nobili

Ansvarig för kommunikation
Tel: 08 5537 8544
e-post: serena@fysik.su.se

Hitta till hos
Tema Våra favoriter
Tema Elektromagnetism
Tema Värme
Tema Vågor (ljud/ljus)
Tema Tryck