Jonas Svennebring
Jonas Svennebring (Foto privat)

 

Vilken utbildning gick du på Fysikum?

Jag gick en variant av Fysiklinjen som testades under några år under namnet Projektlinjen där vi förutom dem vanliga kurserna bedrev egen ”forskning” i projektform. Jag kompletterade även studierna med fristående kurser inom datalogi/systemvetenskap, dels i Stockholm men även distanskurser i Uppsala. Det blev i slutänden en magisterexamen i fysik med inriktning mot halvledarfysik/elektronik.

Vad var det bästa med studietiden på Fysikum?

Det var en väldigt intensiv tid och vi var en taggad grupp som jobbade på väldigt hårt vilket skapade en väldigt tight gemenskap, jag har fortfarande kontakt med flera av dem idag. Men de hårda studierna ledde även till vad jag uppfattar som en förändring i hur jag tänker, hur min hjärna fungerar. Jag upplever att jag efter studierna fick en helt annan klarsynthet där den exakta kunskapen i form av fakta är mindre intressant och processen för att tänka om och angripa problem är mer betydelsefull.

Har du några tips till blivande studenter?

Det är viktigt att få den grund av matematik, fysik med mera som krävs för en examen, den finns där av en anledning. Men sök även egna vägar och välj kurser som du själv tycker är spännande, det finns extremt mycket intressant att ta till sig av och idag sker mycket forsknings och utveckling i gränslandet mellan olika discipliner. För mig har en mix av halvledarfysik och datalog varigt mycket värdefull, men det finns många spännande kombinationer – astronomi och biologi i jakt på liv i rymden?

På vilken sätt din utbildning har hjälpt dig i ditt nuvarande arbete

För mig som sedan mellanstadiet programmerat datorer var inte planen att läsa fysik men under gymnasietiden såg jag hur fysiken hjälpte mig förstå och beskriva världen i matematik som jag sedan kunde få in i datorn. Fysiken och genom dess möjlighet att förstå och formulera beteenden i världen har varigt och är central i mitt dagliga arbete, oavsett om det handlar om hur elektronerna flödar i våra kretsar, radiosignaler i mobila nätverk eller mer alldagliga beteenden. Den nya teknik jag arbetar med att utveckla har en direkt koppling tillbaka till den kunskap jag fick under min utbildning på Fysikum.

Vilka förmågor har du utvecklat tack dina studier som du anser vara viktiga i ditt arbete

Vetenskapligt tänkande är nog det viktigaste. Det finns många förmågor från studierna som är viktiga men det är påfallande hur just möjligheten till vetenskapligt tänkande gjort mitt arbete framgångsrikt. Det finns en tydlig skillnad mellan hur förslag och nya koncept accepteras i tekniska reviews om det finns ett tydligt vetenskapligt upplägg i analysen, och där så inte finns så skjuts dem oftast väldigt hårt i sank.