Arbete & karriär

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Utbildning
  5. Arbete & karriär

Arbetsmarknad för fysiker

Fysiker är en liten exklusiv grupp på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten är låg och de få individer som utexamineras får nästan undantagslöst kvalificerade arbeten.

Fysikers breda utbildning och djupa kunskap inom fysikens kärnområden gör dem eftertraktade inom alla branscher som ägnar sig åt högteknologisk forskning och utveckling, exempelvis inom telekom, fordonsindustrin och annan verkstadsindustri. Efterfrågan finns inom såväl näringslivet som myndigheter såsom försvaret, eller på universitet och högskolor. Fysiker arbetar inom en mängd områden, t.ex inom data och elektronik, material-, bio-, energi- och processteknik, astronomi, meteorologi och kärn- och strålningsfysik. Även inom informationsteknologi, ekonomi och försvar behöver man dem som kan hantera omfattande beräkningar och komplexa modeller.

Som fysiker kan du arbeta med forskning och utveckling inom privat eller offentlig sektor - allt från kvalificerat utredningsarbete, planera och genomföra experiment och värdera resultaten, till att utveckla och tillämpa teoretiska modeller. Du får kombinera vetenskapligt och abstrakt tänkande med ett praktiskt handlag och du får arbeta såväl självständigt som i grupp.

Bild på hus 5 vid kräftriket där arbetsmarknadsdagen arrangeras.

Matematiken, fysiken och datalogin i arbetslivet - arbetsmarknadsdag

Under vårterminen varje år arrangerar Fysikum tillsammans med Matematiska institutionen en arbetsmarknadsdag för studenter inom fysik/matematik och datalogi. Dagen ger besökarna större kunskap och möjligheter på arbetsmarknaden samt tillfälle att knyta kontakter med arbetsgivare genom de alumner som föreläser och genom företagen som medverkar som utställare.

Framtidsutsikter - Här finns jobben för akademiker år 2022

Framtidsutsikter år 2022

Enligt SACO-skriften ”Framtidsutsikter - arbetsmarknaden för akademiker 2022” råder god balans för fysiker på arbetsmarknaden och prognosen visar att det framåt fortsatt kommer att vara en balans mellan antal nyutexaminerade och antal lediga jobb. Såväl statliga myndigheter, universitet och forskningsinstitut som den privata sektorn anställer utexaminerade fysiker. Många går efter grundexamen vidare till forskarstudier.

Efter studierna

Efter studierna

Naturvetenskapliga fakulteten har undersökt var studenterna inom fakulteten hamnar efter avslutade studier. Resultaten redovisas i rapporterna "Efter studierna ".

Intervjuer med Fysikumsalumni

Katarina Bendtz

Partikelfysikern som började forska i psykologi

Katarina Bendtz har alltid rört sig över ämnesgränserna. Som liten stod valet mellan konditor och matematikprofessor. Det blev varken det ena eller det andra, men väl en disputation i partikelfysik.

Jonas Svennebring

Att utveckla nätverksteknologi

Jonas Svennebring är en av Fysikums alumni. Idag driver Jonas utveckling av nätverksteknologi på Intel. Bland annat leder han ett projekt med nya instruktioner till kommande processorer för att göra kommunikation mer effektivt, men samma teknik går även att använda betydligt bredare, exempelvis förbättra superdatorer vilket gör att arbetet leder till samarbeten med grupper och kunder över hela världen.

Du kan läsa flera intervjuer med några tidigare studenter vid Fysikum om deras nuvarande arbetsuppgifter, samt titta på video-intervjuar.

Kontakt

Studentexpeditionen

Gorica Nikolic

Rum: i B-korridoren på plan 4
Öppettider:
säkrast mån-fre 09.00-12.00, 13.00-14.30
Tel: 08 5537 8650
Fax: 08 5537 8464
E-post: studentexp@fysik.su.se

Studievägledare

Monica Olofsson

Rum: i B-korridoren på plan 4 bredvid studentexpeditionen.
Telefontid: mån 10.00-10.30, ons 11.30-12.00.
Mottagningstid: mån 10.30-12.00, ons 12.00-13.30.
Observera att undantag från detta kan gälla över t.ex. sommar, jul och nyår. Hör därför gärna av dig via e-post för att kontrollera om vi har öppet.
Vi försöker svara i telefon även under mottagningstid men besök har förtur.
Tel: 08 5537 8652
E-post: studievagledare@fysik.su.se

Hitta din utbildning
Mitt universitet