Forskargrenen vänder sig till dig som är intresserad av forskning och söker extra utmaning i dina studier. Genom att följa forskargrenen får du närmare kontakt med de forskargrupper som finns på Fysikum. Forskargrenen går parallellt med Kandidatprogrammet i fysik under de två första åren. Utöver ordinarie kurser på programmet läser du en extra kurs per termin motsvarande 7,5 hp. Vi har sedan något år tillbaka ett nytt upplägg av forskargrenen (alla kursplaner är ännu inte tagna).

  • Termin 1-2: I kursen Kvantfysikens principer (FK2003) introduceras du till kvantfysik ett år innan ni läser det på programmet. Kursen börjar andra halvan av höstterminen och går på 1/4-fart.
  • Termin 2: I kursen Introduktion till fysikforskning (FK4028) får ni prova att angripa och löser problem från aktuell forskning. Kursen går på 1/2-fart med start andra halvan av vårterminen.
  • Termin 3: Kursen Strömningsmekanik (MO5001) ges i samarbete mellan Fysikum och Meteorologiska Institutionen. Här får ni teoretiskt och med numeriska metoder lösa strömningsmekaniska problem som dyker upp i naturen och fysiken. Kursen går på 1/4-fart under hela höstterminen.
  • Termin 5: I den nyinrättade kursen Forskningspraktik i fysik (FK5032) får du möjlighet att utföra forskningspraktik i någon av forskargrupperna som finns på Fysikum. Kursen ges på 1/4-fart under hela höstterminen.

Efter avklarade kurser får du som student ett intyg på att du har klarat av forskargrenen. Alla kurser ger högskolepoäng och kurserna kan användas som valbara kurser i Kandidatprogrammet i fysik eller i något av våra masterprogram. Forskargrenen vänder sig främst till studenter som läser Kandidatprogrammet i fysik, men studenter som läser Kandidatprogrammen i astronomi eller meteorologi eller Sjukhusfysikerprogrammet är också välkomna att anmäla sig.

Antagning

Du söker till Kandidatprogrammet i fysik (eller något av våra andra tre program ovan) och när du är antagen kan du anmäla intresse till studievägledningen senast 31 oktober. För att få läsa alla kurser på forskargrenen måste du klara alla ordinarie kurser. Det är ett begränsat antal platser på forskargrenen.

Koordinering

Bild av Chad Finley
Chad Finley ansvarar för koordinering av forskargrenen på Fysikum.

Chad Finley ansvarar för koordineringen av forskargrenen. För mer information om forskargrenen kontakta Chad.

Chad Finley, Universitetslektor i astropartikelfysik.

e-mail: cfinley@fysik.su.se

rum: A4:1023

 

 

 

 

Möt våra forskare

IceCube är en detektor för högenergetiska neutriner placerad vid sydpolen. Några forskare från Fysikum har medverkat i projektet sedan det startades år 2004. Du kan kontakta Klas Hultqvist och Chad Finley vid Avdelningen för elementarpartikelfysik om du vill veta mer.
IceCube är en detektor för högenergetiska neutriner placerad vid sydpolen. Några forskare från Fysikum har medverkat i projektet sedan det startades år 2004. Du kan kontakta Klas Hultqvist och Chad Finley vid Avdelningen för elementarpartikelfysik om du vill veta mer.
 

Möt några av Fysikums forskare, vars forskning ligger inom det som räknas till Stockholms universitets profilområden.

Sara Strandberg: Vad är mörk materia?

 

Jan Conrad: 85 procent av all materia är mörk materia.

 

Anders Nilsson: Vilka molekylära strukturer ger vatten dess märkliga egenskaper?

 

Eva Lindroth: Ultrakorta laserpulser visar hur elektronerna rör sig i en atom.