Varför beräkningsfysik?

I fysikämnet söker vi mäta fysikaliska parametrar i ett förlopp. Genom att sammanställa och analysera mätdata skapar fysiker matematiska modeller av ett skeende. De allra flesta förlopp är dock så komplexa att inte ens de enklaste matematiska modellerna för att beskriva dem är analytiskt lösbara. Med den numeriska matematikens och datorns hjälp kan du däremot nå betydligt längre. Detta masterprogram vid Fysikum ger dig en möjlighet att lära dig använda numerisk matematik på komplicerade fysikaliska problem. Kurser i numeriska metoder, datalogi och programmering varvas med fysikkurser. Beräkningsfysiker vid våra institutioner formulerar matematiska modeller och utför simuleringar för många olika typer av fysikaliska processer. Det kan gälla kollisioner mellan elektroner och atomer eller molekyler, enkla kemiska reaktioner som kan följas steg för steg, men också växelverkan inom atomkärnan eller reaktion mellan elementarpartiklar. Kaotiska förlopp, kemiska membran i våra egna celler, och komplicerade tekniska tillämpningar med strömmande vätskor eller elektriska fält inom mikrovågsteknik är andra exempel. Det är denna kunskap och framför allt färdighet vi vill att du som studerar inom vårt masterprogram i beräkningfysik skall få ta del av.

Programmets innehåll

Programmet omfattar två års heltidsstudier (120 högskolepoäng). Det avslutas med ett examensarbete motsvarande 30, 45 eller 60 högskolepoäng. Programmet erbjuder dig med en kandidatexamen i fysik eller beräkningsmatematik en möjlighet att skaffa dig en god förståelse av hur man tillämpar moderna numeriska metoder på grundläggande fysikaliska problem. Genom obligatoriska och rekommenderade kurser får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i klassisk och modern fysik, men också att öva upp din skicklighet i att välja och applicera avancerade numeriska metoder. Du blir väl föreberedd för att fortsätta som forskarstuderande inom något av fysikämnena eller inom numerisk matematik. De problemställningar studenterna inom detta program arbetar med baseras på aktuell och internationellt erkänd forskning i Fysik eller beräkningsmatematik. De lärare du möter i dina kurser och inom ditt examensprojekt är självklart engagerade i dig och vill göra dig delaktig av sina visioner och sin forskning. Du kommer att få kontakt med både yngre och med mera etablerade forskare, liksom med utländska gästforskare vilket ökar ditt eget kontaktnät.

Mer detaljerad information om kurserna på programmet

Tillträdeskrav

Om du har en kandidatexamen i fysik med minst 90 hp fysik, så ger detta program dig en möjlighet att fördjupa dina fysikkunskaper inom klassisk och modern fysik och att omsätta dessa kunskaper i numeriska matematiska modeller. Inom fysiken finns både fundamentala och mer komplexa problem att ge sig på. Genom modeller, beräkningar och simuleringar får vi en djupare kunskap än den som enbart experiment eller en rent teoretisk analys skulle kunna ge. Utöver ämneskunskaper behöver du också kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Arbetsmarknad

Du som fullföljer programmet kommer att ha de moderna och grundliga kunskaper som gör dig till en attraktiv medarbetare i ett utvecklingsteam i ett högteknologiskt eller forskningsinriktat företag. Genom dina  studier kommer du att ha lärt dig att förstå, analysera och översätta skilda problemställningar till datormodeller. Även om detta, liksom övriga av Fysikums masterprogram är relativt nya, vågar vi säga att du som fullföljer programmet kommer att ha lätt att få ett spännande arbete. Vid en middag för före detta studenter vid Fysikum fann vi att mer än hälften arbetar med modellering och programmering. Dessa studenter hade oftast lärt sig numerisk matematik och programmering på egen hand och skulle ha haft mycket stor nytta av att ha gått vårt masterprogram i beräkningsfysik där vi ger en systematisk och väl planerad studiegång.