Information om hur tentamina går till samt de regler som gäller finner du under "Studieinformation" i menyn till vänster.

Till följd av rådande situation med coronaviruset sker examinationen för närvarande på distans. Examinationen planeras utföras efter tentamensschemat, men kontakta kursansvarig lärare för information om hur examinationen går till.

Du ska alltid anmäla dig till tentamen. Det gör du senast en vecka innan tentamenstillfället  via Fysikums webformulär. Har du fått beviljat särskilt stöd ska detta meddelas senast två veckor innan varje tentamen.

Tentamensschema

Läsårets tentamensschema finns här.