De olika utbildningsprogrammens relation till varandra framgår av bilden nedan.

Schematisk bild av fysikutbildningar.
Schematisk bild av fysikutbildningar.

Förutom kandidat- och masterprogrammen erbjuder Fysikum också att istället läsa enstaka kurser. De flesta av kurserna i våra program ges även fristående. Kurserna som ges de första två åren för kandidatprogrammet i fysik, astronomi, meteorologi samt sjukhusfysikerprogrammet är gemensamma. Även ämneslärarna läser majoriteten av dessa kurser. 

För mer information om våra program, följ länkarna nedan: