Singapore är en av de möjliga destinationerna för Fysikums utbystudenter
Singapore är en av de möjliga destinationerna för Fysikums utbystudenter

Utbytesstudier

Det finns flera olika sätt att studera en eller flera terminer utomlands. Man kan antingen välja att åka iväg själv, utan någon koppling till ett svenskt universitet eller så kan man välja att åka som utbytesstudent genom något av de avtal som finns på Stockholms universitet. Som utbytesstudent betalar man ingen terminsavgift till det utländska universitetet och det finns en trygghet i att utbytet regleras genom ett avtal. Väljer man att åka utanför utbytesavtalen måste man betala eventuella terminsavgifter (vilket man dock kan söka merkostnadslån hos CSN för) och man är mer ensam i sitt arbete med ansökan och allt det praktiska. Oavsett vilket alternativ man väljer blir studieperioden utomlands betydelsefull för många studenter.

Utbyte via Fysikum

Fysikum har avtal med ett antal universitet, främst inom Europa. De två viktigaste ramverken är Erasmus+ och Nordplus. Utöver detta har Stockholms universitet avtal med ett stort antal universitet i hela världen. För mer information om vilka avtal som kan vara aktuella för dig, kontakta vår utbyteskoordinator.

Hur söker jag?

Hur du ska söka plats på ett utbytesavtal beror på vilken typ av avtal det är. Det första steget är därför att kontakta utbyteskoordinatorn. Tänk på att vara ute i god tid! Platser till universitet utanför Europa söks i regel nästan ett år i förväg. Mer information om att söka till Stockholms universitets centrala avtal finns på Studentavdelningens sidor om utbytesstudier.

Studiemedel

Under din tid som utbytesstudent kan du få studiemedel som vanligt från CSN. Du kan också ansöka om så kallat merkostnadslån för att täcka extra utgifter i samband med studierna (t.ex. flygbiljetter). Inom Erasmus+ finns också möjlighet att få ett mindre stipendium.