Vid en ansökan om tillgodoräknande bedömer vi hur din tidigare utbildning motsvarar det du vill tillgodoräkna dig. Det är därför viktigt att du bifogar tillräckligt med underlag så att vi kan göra en bedömning. Ansökan lämnas in på Ansökningsblankett för tillgodoräknande (157 Kb) , tillsammans med eventuella bilagor. På blanketten finns instruktioner för hur du gör.

För att vi ska kunna bevilja ett tillgodoräknande krävs att du är aktiv student. Du måste vara registrerad på en kurs, och ha klarat av minst 7,5 hp vid Stockholms universitet.

Om din ansökan om tillgodoräknande inte beviljas, har du möjlighet att överklaga. Information om hur du gör detta bifogas i detta fall beslutet.