Student med bärbardator sitter i ett fönster.

 

Tre gånger i veckan hålls Zoom-möten öppna så att studenter vid Fysikum kan mötas digitalt och diskutera studiemetodik, motivation eller bara upprätthålla den sociala kontakten med kurskamrater. Värd för mötena är Emma Wikberg och Sara Malva Lindorg, och träffarna hålls öppna under återstoden av vårterminen.

 

 

 

Schema och Zoom-länkar:
    

    
Välkomna!