Strömning på olika längdskalor. Regndroppe på ett löv, Victoriafallen, och en cyclon.
Strömning på olika längdskalor. Nerifrån: regndroppe på ett löv, Victoriafallen, och en satellitbild av den tropiska cyclonen Carlos. Alla bilder finns i public domain (wikimedia commons).

 

Strömningsmekaniken beskriver och förklarar många naturliga fenomen som vi ser omkring oss dagligen. Den har också mängder av tillämpningar i industri, fysik och andra vetenskaper, alltifrån astrofysik och klimatforskning till medicin. Den är en av de äldsta grenarna av fysiken, och lämplig för att lära sig olika matematiska metoder på ett intuitivt sätt. Samtidigt har den en särpräglad stil som skiljer sig från mycket annan fysik. Det beror på den centrala roll som ickelinjära effekter har inom strömningsmekaniken, och som till exempel ger upphov till turbulens. Till följd av detta har de flesta strömningsmekaniska problem ingen exakt matematisk lösning, men genom att använda olika approximativa metoder kan man ändå få värdefull information om dem från de styrande ekvationerna.

Kursen kommer att gå på kvartsfart under hela höstterminen, med föreläsningar under kvällstid. Den innehåller både klassisk strömningsmekanik och geofysisk strömningslära (som beskriver strömningen i hav och atmosfär).

Kursen vänder sig till studenter som följer forskargrenen men kan också läsas som vafri kurs på kandidatprogram i fysik, meteorologi eller astronomi. Kursen kan även vara intressant för studenter som läser masterprogram i dessa ämnen.

Kursen kommer att vara öppen för sen anmälan från 15/7.

 

Föreläsare: Jonas Nycander (MISU, jonas@misu.su.se) och Dhrubaditya Mitra (Nordita, dhruba.mitra@gmail.com).

Kurslitteratur för delar av kursen är "Essentials of Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics", Geoffrey Vallis. Resten av kursen kommer att täckas av föreläsningsanteckningar.