Vill studera

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Utbildning
  5. Vill studera
kompassen till Fysikums utbildning

Är våra utbildningar vid Fysikum något för dig?

Tycker du fysik är spännande och funderar på att läsa en utbildning vid Fysikum? Registrera dig i Kompassen! Du kommer att få veta mer om hur det är att studera här, samt vad fysiker kan arbeta med. Svårt att bestämma dig? Du kan få inspiration och information för att hjälpa dig i ditt val.

Antagningsprovet

Fysikum inför antagningsprov

Från och med hösten 2019 kommer Fysikum avsätta ett antal platser på Kandidatprogrammet i fysik och Sjukhusfysikerprogrammet till sökande som skriver Matematik- och fysikprovet. Det är samma prov som sedan flera år använts vid KTH, Chalmers och för Kandidatprogrammet i matematik vid Stockholms universitet.

Albanova - foto credit Florian Kühnel

Viktiga datum för antagning

När är sista anmälningsdag? När måste jag svara på antagningsbeskedet? Det finns flera datum som är viktiga att hålla reda på när man ska söka eller har sökt till Stockholms universitet.

Universitet kontra KTH

Universitetet eller KTH?

Skall jag läsa fysik på Stockholms universitet eller teknisk fysik på KTH? Många har ställt sig den frågan genom åren — och besvarat den på olika sätt.

Livsstil studenter

Studentliv på Fysikum

Att studera innebär mycket mer än att gå på föreläsningar och skriva tentamen. Det ska vara roligt också för att lyckas med studier.

Att studera med funktionsnedsättning

På Fysikum välkomnar vi alla studenter, och är medvetna om att alla har olika förutsättningar. För dig som behöver extra stöd är det viktigt att känna till att det går att få. I första steget kan du vända dig till Studentavdelningen i Frescati. Tillsammans med samordnaren där diskuterar du ditt individuella behov, och får rekommendationer om pedagogiskt stöd. Utifrån detta diskuterar du sedan med våra studievägledare om vad som passar bäst i de kurser du läser hos oss på Fysikum. Det kan till exempel handla om extra skrivtid på tentamen, eller möjlighet att sitta i eget rum. Mer information finns på universitetets sida om studiestöd.

corona-puff

Kontakt

Studentexpeditionen

Gorica Nikolic

Rum: i B-korridoren på plan 4

Öppettider:

Förnärvarande är studentexpeditionen sporadiskt bemannad, men Gorica är nåbar via email och telefon. Det går bra för lärare och studenter att boka tid med Gorica.
Tel: 08 5537 8650
E-post: studentexp@fysik.su.se

Kontakt

Studievägledare

Sara Broomé

Rum: B-korridoren på plan 4 bredvid studentexpeditionen.

Öppettider:
Studievägledningen har öppet för drop-in: På tisdagar kl 12:00-13:00 på Zoom (se nedan) och onsdagar kl. 12:00-13:30 på kontoret (Ej 25 nov)

Länk till drop-in på Zoom:  https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64774886613
Vid inloggning placeras du i ett väntrum. Besökare får komma in en och en för studievägledning.

Tel: 08 5537 8652
E-post: studievagledare@fysik.su.se

Hitta din utbildning
Mitt universitet