Utbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Utbildning
Foto Ingmarie Andersson

Information om undervisning HT2020

Stockholms universitet planerar att från och med 31 augusti att delvis återgå till campusförlagd undervisning, i den takt det är möjligt och under förutsättning att övriga myndigheters rekommendationer så tillåter. För höstterminens första del planeras en kombination av undervisning via webb och undervisning på campus.

Foto Ingmarie Andersson

Information om omtentor i augusti

De flesta omtentor i augusti kommer att ges på distans, men vissa kommer att ges på campus som salstentor.

Studenthandboken

Inför varje läsår publiceras en Studenthandbok där information ges om sådant som kan vara bra att veta för dig som studerar vid universitetet.

Studier på distans.

Sen anmälan öppen för Fysik för naturkunskapslärare

Under kommande läsår erbjuder vi på Fysikum vid Stockholms universitet en nätbaserad distanskurs i grundläggande fysik med fokus på begreppsmässig förståelse.

Basåret 4 institutioner

Stockholms universitet startar ett naturvetenskapligt basår

Redan i höst välkomnas de första studenterna på basåret, och undervisningen kommer till stor del att ges på distans. Ansökan öppnas 20 maj.

corona-puff

Kontakt

Studentexpeditionen

Gorica Nikolic

Rum: i B-korridoren på plan 4

Öppettider:

Förnärvarande är studentexpeditionen sporadiskt bemannad, men Gorica är nåbar via email och telefon. Det går bra för lärare och studenter att boka tid med Gorica.
Tel: 08 5537 8650
E-post: studentexp@fysik.su.se

Kontakt

Studievägledare

Sara Malva Lindborg

Rum: i B-korridoren på plan 4 bredvid studentexpeditionen.

Öppettider:

Under sommaren är studievägledningen bara öppen för förbokade samtal.


Tel: 08 5537 8652
E-post: studievagledare@fysik.su.se

Hitta din utbildning
Mitt universitet