Fysikum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
ALPHA Experiment at Cern

Antimateriens egenskaper kartläggs

Varför finns något överhuvudtaget? Det är ytterst den frågan vi söker svar på genom att studera antimateria med allt högre precision. All den materia som finns i universum borde nämligen ha förintats i kontakt med dess spegelbild – antimaterien. Så har uppenbarligen inte skett, vilket är ett av de stora ännu olösta mysterierna inom fysiken.

Photo by David Clode on Unsplash

SU-forskare får finansiering för ett nytt artificiellt fotosyntesprojekt

Bioluminescens är namnet på det naturfenomen där en levande organism avger ljus, som resultatet av en kemisk reaktion där kemisk energi omvandlas till ljusenergi. Det nya projektet syftar till att utveckla ett innovativt paradigm för nanoteknologi, med inspiration direkt från naturen.

a cylindrical bundle of wires where the space between them can vary

Ny tvärvetenskapligt forskningsprogram vid Fysikum

Vetenskapsrådet har beslutat om bidrag till forskningsmiljöer inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Projektet ”Detektion av mörk materia-axioner på himlen och i labbet” där flera forskare från Fysikum medverkar, med expertis inom partikelfysik, kosmologi, materialvetenskap och experimentell instrumentering, fick 18 miljoner kronor.