Fysikum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
Blå  Blue box

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Fysikum, Stockholms universitet, uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Sergey Koroidov

Omvandling av koldioxid till bränslen

Omvandling av koldioxid till bränslen med elektrokemi är en spännande teknik. Sergey Koroidov utvecklar den grundläggande förståelsen för dessa reaktioner genom att studera omvandlingen på atomär och molekylär nivå.

Student som studerar vid dator. Ekvationer på tavla i bakgrunden.

Information om undervisningsform på Fysikums kurser

Regeringen och folkhälsomyndigheten har beslutat att restriktionerna hävs den 29/9-2021. Sedan tidigare har rektor beslutat om en gradvis återgång till campusundervisning under höstterminen (Dnr. SU- FV-1.1.2-1620-20). Fysikum har 2021-06-04 beslutat om format för undervisningen under första halvan av terminen (Dnr: SU-402-0072-21).

Atomic Motion in Liquid Water Molecules

Betydelsen av kvanteffekter i vatten

Med hjälp av ultrasnabb elektrondiffraktion har Anders Nilsson vid Stockholms universitet tillsammans med kollegor vid SLAC National Accelerator Laboratory i Kalifornien studerat hur vattenstrukturen ändras efter en snabb förändring i kvantfördelningen av avstånd i den interna bindningen. När kvantantalet ökades med en enhet i den interna OH-sträckningen fann teamet överraskande att vätebindningen stärks. Fyndet publiceras i veckan i tidskriften Nature.

Photon. Credit: Davide Bossini

Ultrasnabb ljusstyrning av magnetism

En av de mest spännande och minst förstådda egenskaperna i material är den så kallade magnetoelasticiteten. Här berättar forskaren Stefano Bonetti om experiment som har utförts i samarbete med universitet i Tyskland, Frankrike, Japan och Italien.

Studenter. Foto: Henrik Berglund/Familjen

Välkomna till Fysikum!

Först ut i måndags var uppropen för studenterna som påbörjar sina kandidatutbildningar i fysik, astronomi, meteorologi, oceanografi och klimatfysik samt sjukhusfysikerstudenterna.

IYPT

Fysikum tränar gymnasielever i vetenskapligt tänkande

En lista på 17 fysikaliska problemställningar publiceras varje år och fem ungdomar väljs ut till Sveriges landslag som reser till den internationella tävlingen. Helgen 8-9 oktober 2021 anordnar Vetenskapens Hus, Fysikum, Danderyds gymnasium och IYPT Sverige (International Young Physicists Tournament) ett forskningsläger för gymnasieelever som en förberedelse inför tävlingen.

Suvasthika Indrajit

Suvasthika Indrajith arbetar med experimentell fysik med atomära och molekylära joner vid DESIREE

- Jag började som postdoktor här på Fysikum i januari och vann 2021 års avhandlingspris från avdelningen för kemi och fysik inom det franska kemisällskapet (SCF) och det franska fysiksällskapet (SFP).

Sören Holst. Foto: Gunilla Häggström

Sören Holst undervisar fysik med kärlek

2021 blev Sören utnämnd till Årets lärare tillsammans med fyra andra från Stockholms universitet. 282 personer var nominerade. - Det är roligt när studenterna upptäcker att de kan och förstår fysik, säger Sören Holst.

David Degerman

Vi mäter det kemiska tillståndet mitt under reaktionens gång

- Vi har byggt ett instrument som mäter det kemiska tillståndet mitt under reaktionens gång, till skillnad från tidigare där man endast kunnat mäta före och/eller efter reaktionen. Målet är att kartlägga varje litet kemiskt steg en molekyl måste ta för att fullborda reaktionen, säger David Degerman.

Marcus Högås, doktorand vid Fysikum

Marcus Högås är årets Sigrid Arrhenius-stipendiat

Områdesnämnden för naturvetenskap vid Stockholms universitet har utsett mottagare av 2021 års stipendium ur Sigrid Arrhenius stipendiefond. Årets stipendiat är Marcus Högås, 29 år, doktorand vid Fysikum. 

Sara Strandberg

Gör precisionsmätningar av Higgsbosonen

All materia på jorden och i universum är uppbyggd av elementarpartiklar som funnits sedan strax efter Big Bang. Wallenberg Scholar Sara Strandberg studerar hur partiklarna interagerar med varandra. Med hjälp av data från partikelkollideraren LHC i CERN fördjupar hon kunskapen om Higgsbosonen och dess roll i fysikens standardmodell.

Michael Odelius, professor, Fysikum

Hur kan kvantkemiska beräkningar bidra till utvecklingen av nya energikällor?

Michael Odelius arbetar med forskning, undervisning och samverkan vid Fysikum. ‒ Inom forskningen studerar jag vätskor och solcellsmaterial med datorsimuleringar baserade på kvantkemiska metoder.

Flera projekt från Fysikum får EU-finansiering inom Horizon 2020

”Advanced Methodologies for Next Generation Large Scale CMB Polarization Analysis” (CMB-INFLATE) får 1 140 800 euro för att bygga en gemenskap av forskare som utvecklar innovativa analyser av den kosmiska mikrovågsbakgrunden. Ansvarig forskare är Jón Gudmundsson, Fysikum.
“Nonlinear Optomechanics for Verification, Utility and Sensing” (NOVUS) får 203.852,16 euro för att utveckla teoretiska verktyg för modellering av icke-linjära kvantoptomekaniska system. Ansvariga forskare är Igor Pikovski, Fysikum, tillsammans med Sofia Qvarfort, postdoktor.

Professor Lars GM Pettersson, Fysikum, Stockholms universitet

Om vattnets struktur och hur fiskar ”andas”

Lars G.M. Pettersson, professor i teoretisk kemisk fysik på Fysikum tilldelas Advanced Grant från ERC för projektet “Gases in Water”. Det finns nu allt starkare bevis för att det existerar två former av flytande vatten: en vätska med hög densitet (HDL) och en med låg densitet (LDL). Forskarna kommer att utveckla en förbättrad teoretisk beskrivning av hur vattenmolekyler interagerar genom datorsimuleringar av vätskorna.

Foto Ingmarie Andersson

Information om kurser som ges under sommaren och höstterminen 2021 på Fysikum

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten lyft rekommendationen om distansundervisning f.o.m. 2021-06-01, har rektor fattat beslut (Dnr. SU- FV-1.1.2-1620-20) att universitetet kan gradvis återgå till undervisning och examination på campus. All undervisning och examination ska följa myndigheternas regler och rekommendationer. Besked om höstterminens ska lämnas i god tid som möjligt, dock senast 2021-07-20.