Till vår YouTube-kanal
Se filmer från Askölaboratoriet

 

MSY och MEY - vad är det egentligen?

MSY och MEY är vanliga begrepp i diskussioner om fiskeförvaltning, men vad betyder de egentligen? Det reder vi ut i den här filmen som är en svensk bearbetning av videon Fisheries Economics & Polic

 

Så kan R/V Electra användas inom forskningen

Fyra forskningsföreträdare från olika institutioner vid Stockholms universitet berättar hur de vill nyttja forskningsplattformen R/V Electra inom sina respektive marina forskningsområden. Läs mer

 

 

Höj kvaliteten på marina reservat

Färsk Policy Brief från Baltic Eye som förklarar varför det behövs nya angreppssätt för att upprätta skyddade områden om man vill bevara biologisk mångfald och säkerställa en hållbar exploatering av havet. Läs mer

 

Livsviktiga algblomningar

Geggigt vatten. Farligt att bada. Övergödningen ökar. Det är så det brukar låta när någon pratar om algblomning. Men frågar du en havsmiljöexpert är synen helt annorlunda … Se filmen: Det våras för Östersjön – där forskarna Ellen Schagerström, Jakob Walve och Lena Kautsky berättar om vårblomningens betydelse. (Produktion: SU Mediaproduktion.)

 

Hur mår Östersjön?

I en enkät frågar Östersjöcentrum folk på stan om hur de ser på läget med Östersjön.

 

Plötsligt i Visby

Folk på stan (Visby) om forskning, vetenskap, medierna och Östersjön. Film och intervju: Henrik Hamrén

 

Natedjunglernas hemligheter

Under havsytan bildar vattenväxter djungelliknande miljöer där djur och fiskar trivs. Följ med när Jocke och Didrik besöker en 'natedjungel' i Östersjön och smakar på svanars vinterföda. Läs mer

 

Kunskapsutbyte på tyskt forskningsfartyg

Om man drömmer om att bli östersjöexpert behövs studier om allt, från djur- och växtsamhället precis invid kusten till näringsämnenas utbyte på de allra djupaste bottnarna. Stockholms universitet och Institutet för Östersjöforskning i Warnemünde, IOW, ordnade en kurs för svenska och tyska studenter med både fältstudier på Askö och avancerad provtagning till havs. Läs mer

 

Att kommunicera komplexa miljöfrågor

Ett spännande och berikande samtal under årets Almedalsvecka om myter, klimatångest och underlag för politiska beslut. Sex högaktuella och kunniga personer diskuterade och gav sin syn på hur miljöfrågor bör kommuniceras. Läs mer

 

Stå upp för Östersjön!

Äventyrarna Oskar Kihlborg och Sören Kjellkvist har paddlat mellan Visby och Stockholm med SUP (Stand Up Paddleboard) för att öka människors medvetenhet om mikroplaster i Östersjön. Ingen har tidigare paddlat den här sträckan på SUP och den största utmaningen var att ta sig en längre sträcka över öppet hav. Äventyret skedde i samarbete med Baltic Eye och under paddlingen togs prover med håvar fastmonterade på brädorna för att forskare ska kunna mäta halterna av mikroskräp. Läs mer

 

Östersjön och klimatet

Hur hänger ett ändrat klimat ihop med min Östersjöforskning? I 16 filmade expertföredrag får vi veta mer om de viktigaste processerna i havet, såsom övergödning och födoväven, och deras koppling till klimatet. Föreläsningarna hölls på Askö under doktorandkursen ”Impact of climate change on the marine environment” ordnad av Baltic Earth och BEAM. Läs mer

 

DEMO – för en ekosystembaserad fiskeriförvaltning

Alla vill ha en ekosystembaserad fiskeriförvaltning – från forskare och miljöorganisationer till EU-politiker. Problemet är att det fortfarande saknas en bra strategi för hur det ska gå till. Projektet DEMO ska därför ta fram ett sätt att genomföra ekosystembaserade bedömningar och råd för fiskbestånden i Östersjön. Läs mer om DEMO


Regelverk rörande Östersjöns förvaltning

Ekosystemansatsen ligger till grund för många delar av Östersjöns förvaltning, men hur har de nationella lagarna anpassats till det? Den 7 oktober samlades ett åttiotal miljöjurister, ekologer, myndighetsrepresentanter och andra intresserade på en konferens som handlade om just lagar och regler för ekosystembaserad förvaltning av Östersjön. Läs mer


Bra genomslag i Almedalen 2014

Östersjöcentrum deltog både med visning av egna forskningsfartyget R/V Aurelia och i flera andra olika arrangemang under Almedalsveckan. Här har vi sammanställt bilder, filmer och länkar till olika presentationer där medarbetare från Östersjöcentrum var med. Läs mer

 

Från romkorn till abborre

På våren lägger abborrhonor sin rom på fleråriga vattenväxter och alger i grunda vikar. Se filmen där Didrik och Joakim snorklar för att leta efter rommen som liknar dasspapper under vattnet.

 

Bevakning av Östersjöns hälsa

Vid Stockholms universitet finns några av forskarna och experterna som är ute och undersöker havet. De återkommer varje år till olika provtagningsplatser längs Sveriges kust. Undersökningarna kan sedan ligga till grund för forskning och analyser av Östersjöns tillstånd. I en kort film går vi igenom hur övervakningen av vegetationsklädda bottnar fungerar, läget just nu och vad som behövs framöver. Läs mer om marin miljöövervakning

 

Internationell Östersjökurs i Askös skärgård

Utanför Askölaboratoriets vik ligger ett 60 meter långt tyskt forskningsfartyg för ankar. Det är dags för den återkommande internationella Östersjökursen som anordnas gemensamt av Stockholms univeristet och Leibniz Institute for Baltic Sea Research i Warnemünde, IOW!

 

Östersjöcentrum i Almedalen

Kan forskningskommunikation bidra till att rädda Östersjön? Det diskuterades på Östersjöcentrums seminarie i Almedalen. Se en kortfilm med åsikter, synpunkter och framtidsförhoppningar. 

 

På "grissling" med havsfågelforskarna

Sillgrisslornas utbredningsområde sträcker sig över norra Atlanten och norra Stilla havet, och på Stora- och Lilla Karlsö räknar man med att 2/3 av Östersjöbeståndet häckar. Därför var det inte så konstigt att man valde att bygga en artificiell häckningshylla för sillgrisslor just här! Hör några forskare berätta mer om forskningen och se scener från grisslingen.


 

Askölaboratoriet i ett nötskal

Askölaboratoriet är en nationell resurs som är öppen året runt för alla marint verksamma. Där kan man arrangera kurser, utföra experiment, hyra fartygstid för provtagning eller ordna ett möte om havet. Vi erbjuder de resurser som behövs för marin forskning och utbildning i Östersjön! I en tre minuter lång film berättar några Asköanvändare hur det fungerar och varför det är så bra att vara just här!

 

Östersjöcentrum på Havs- och vattenforum 2013, 16-17 april

Tina Elfwing, Carl Rolff och Bo Gustafsson presenterade Östersjöcentrum på evenemangets Infotorg.


 

Stärkt forskning för ett friskare Östersjön

Östersjöcentrums ledning berättar hur avsättningen av medel från stiftelsen BalticSea2020 ska utveckla verksamheten och bidra till att förverkliga ambitionen att förmedla användbar kunskap om Östersjön till rätt plats i samhället.

 
Modeling as a tool to study the Baltic Sea ecosystem - possibilities and challenges

En doktorandkurs som anordnades av forskningsprogrammet BEAM i mars 2013. Se sammanfattningen av kursen där inbjudna internationella föreläsare, deltagare och arrangörerna uttalar sig.


Se föreläsningar från kursen: