Havsutsikt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Östersjöcentrum
  4. Kommunikation
  5. Havsutsikt
Tidskriften Havsutsikt

Tidskriften Havsutsikt

Vad gör man åt övergödningen i Östersjön? Hur fungerar en sjöstjärna? Varför har det blivit färre ejdrar? Vem bestämmer hur mycket torsk som får fiskas? I tidskriften Havsutsikt får du svar på många frågor, men också en inblick i vilka frågor som är aktuella i havsforskningsvärlden just nu.

Havsutsikt, nummer 2 2020

Från sillgrisslor till havspolitik

Nu finns ett nytt nummer av Havsutsikt ute, fullspäckat med intressant läsning. Från sillgrisslor och havspolitik, via gädda och strömming till havsnivåhöjningar och folkrätt. I numret har två artiklar författats av forskare från Stockholms universitet men fler har kopplingar hit.

Havsutsikt nr 1, 2020. Tema: mångfald i havet

Havsutsikt 1/2020, mångfalden i havet

Just nu pågår den internationella mångfaldsveckan för fullt och på fredag är det självaste biologiska mångfaldens dag. Senaste numret av tidskriften Havsutsikt fokuserar därför på artrikedomen i havet!

Havsutsikt2/2019

Havsutsikt 2/2019, Havet från rymden

I senaste numret kan du bland annat läsa en artikel om hur satelliter berättar om haven författad av Susanne Kratzer från DEEP vid SU. Läs också vad vår miljö- och klimatminister Isabella Lövin menar med 'sen kan vara för sent' i numrets krönika.

Havsutsikt 1/2019, Båtliv, kemikalier och bubbelrev

Sommaren är här och med den båtlivet. Men hur påverkas miljön av alla fritidsbåtar? Och vad ska man göra för att slippa påväxt av till exempel havstulpaner på sin båt? Om detta och mycket annat finns att läsa i Havsutsikt 1/2019.

Omslag till Havsutsikt 2/2018

Havsutsikt 2/2018, Mat från havet

I detta nummer sätter vi fingret på några av utmaningarna för att hållbart nyttja havet som resurs. Forskare från Stockholms universitet skriver om kvinnornas bortglömda roll i havsplaneringen och om vad vi bör tänka på nu när havsodling blir allt vanligare.

Omslag till Havsutsikt 1/2018

Havsutsikt 1/2018, Sommar vid havet

Ett fullspäckat sommarnummer med en krönika av Tina Elfwing från Östersjöcentrum och ytterligare tre artiklar av forskare från Stockholms universitet. Om strändernas vanligaste rovdjur, om säl och skarv och deras påverkan på fisket och om betesdjur som sprider växter mellan öar.

Havsutsikt 2/2017

Havsutsikt 2/2017, Allas våra kuster

Hur ska våra hav användas? Martin Gullström från Stockholms universitet skriver om landskapsperspektiv på havet i senaste numret. Där kan du också läsa om oceanbottnars hemlighet, bullerskadade fiskar, och hur viktigt det är med genetisk mångfald.

Omslaget till Havsutsikt 1/2017

Havsutsikt 1/2017, forskare om havet

Nio nya artiklar om havet. Miljöministern i en krönika om framtiden för våra svenska havsområden. Från Stockholms universitet skriver forskare om vitaminbrist hos många havslevande djur samt om vitmärlans känsliga ögon.

Havsutsikt 2/2016 - ute nu!

Havsutsikt 2/2016 - ute nu!

Ellen Schagerström och Joakim Hansen från Stockholms universitet berättar i det nya numret av tidskriften Havsutsikt om Östersjöns skogar och ängar. Läs också om forskningsprogrammet Waters, livet i Landsortsdjupet och annan spännande havsforskning.

 Havsutsikt 1/2016, för havets bästa

Havsutsikt 1/2016, för havets bästa

Följ med en forskargrupp till Antarktis, där besvärligt väder leder till spännande upptäckter. Eller träffa Jean-Michel Cousteau, en av de största kämparna och entusiasterna. Du kan också läsa om vår inställning till havet genom tiderna, och hur historien kan lära oss att skapa hållbarhet i framtidens fiske.

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Om Havsutsikt

Havsutsikt är en tryckt och digital tidskrift om havsforskning och havsmiljön som utkommer med två nummer per år. Den ges ut av Umeå universitet, Stockholms universitet och Göteborgs universitet inom samarbetet Havsmiljöinstitutet. Den digitala versionen drivs i samverkan med kommunikationsbyrån Azote. Artiklarna skrivs mestadels av forskare vid svenska lärosäten.

Tidigare nummer

Tidskriften HavsUtsikt

Det allra första numret av Havsutsikt utkom redan 1993! Alla nummer sedan 2000 finns att ladda ner som PDF och från och med hösten 2013 finns Havsutsikt som webbtidskrift.

Nationell kommunikation om havet

Östersjöns arter i ny app

Vill du veta mer om de vackra snäckor, fiskar och växter du ser vid havet i sommar? Nu finns fälthandboken om Östersjöns arter som gratis app till din telefon eller surfplatta.