“Till alla forskare, assistenter, doktorander och studenter som genom sin verksamhet på Askölaboratoriet bidragit till att öka kunskapen om Östersjöns unika ekosystem till stöd för en hållbar förvaltning av havets resurser. Till dagens och kommande studenter och forskare, en liten inspiration – det som kan upplevas som en liten sak kan bli en stor sak i sitt rätta sammanhang.”
Denna bok producerades inför Askölaboratoriets 50-årsjubileum den 8 september 2011 med ekonomiskt stöd från Konung Carl XVI Gustafs Stiftelse för Forskning och Utbildning. 100 sidor, ISBN: 978-91-972304-3-8

Beställ ett tryckt exemplar kostnadsfritt genom att e-posta: ostersjocentrum@su.se
eller ladda ner den här.  Askölaboratoriet 50 år (9332 Kb)

Fem decennier och sex kapitel

1960-talet, Pionjärernas tid

Att starta Sveriges första marina fältstation i Östersjön var som att öppna ett vitt, oskrivet dokument – det marina livet var så gott som okänt. Trosaområdet med närheten till Landsort och Landsortsdjupet var inte ens i populärvetenskapen känt och beskrivet. Starten blev därför att inventera förekomsten av de växter och djur som fanns i närområdenas bräckta vatten.

Författare: Björn Ganning, Inger Wallentinus och Gunnar Aneer

1970-talet, Storprojektets tid

Insikten att hela Östersjöns ekosystem är kraftigt påverkat av människan blev alltmer uppenbar under slutet av 1960-talet. Miljögifternas stora effekter på säl och havsörn hade startat både debatt och intensiv forskning. Även övergödningen blev uppmärksammad när de syrefria bottnarna bredde ut sig och halterna av närsalter ökade.

Författare: Fredrik Wulff och Lars-Erik Bågander

1980-talet, Individernas tid

År 1980 avslutades det stora ekosystemprojektet som dominerat Askölaboratoriet under 1970-talet. För forskarna gällde det att finna forskningsanslag som räckte till den egna lönen, och söka de få utlysta universitetslärartjänsterna.

Författare: Ragnar Elmgren och Nils Kautsky

1990-talet, Nya tider, nya seder

Decenniet inleds med en stor tillbyggnad som uppfyller många efterlängtade behov. Samtidigt organiseras verksamheten om, och stationen töms på fasta forskare. Fältstationen blir öppen för alla som vill forska, hålla kurser eller bedriva miljöövervakning. Dessa båda åtgärder resulterade i att flera nya forskare kom till ön, och att antalet publicerade doktorsavhandlingar nästan fördubblades.

Författare: Lena Kautsky

2000-talet, En tid av mångfald

Forskningen under 2000-talet var intensiv. Många forskare från olika lärosäten och flera länder var intresserade av Östersjöns speciella ekosystem och hade nytta av Askölaboratoriets förnämliga resurser. Biologisk mångfald var ett särskilt populärt tema. Även kursverksamheten blomstrade, och spännande och nyfikna studiebesök strömmade förbi.

Författare: Clare Bradshaw

Framtiden

Under fem decennier har Askölaboratoriet och fartygen varit viktiga resurser för marin forskning i norra Egentliga Östersjön. Den här boken beskriver hur forskningen har utvecklats och förändrats sedan starten 1961. Men vad har framtiden i sitt sköte?

Vi lät några forskare som är aktiva i vårt havsområde berätta om sitt drömprojekt och vad de tror är framtidens viktigaste forskningsfrågor.

Forskare: Linda Laikre, Tina Elfwing, Martin Jakobsson, Sara Sjöling, Michael Tedengren, Pauline Snoeijs