Infrastruktur

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Östersjöcentrum
  4. Infrastruktur

Askölaboratoriet

En marin fältstation för forskning, utbildning, miljöövervakning och möten. Här finns laboratorier, mät- och provtagningsutrustning, samt flera fartyg och båtar.

R/VElectra af Askö

R/V Electra af Askö

Ett isgående fartyg, 24 meter långt, för forskning och miljöövervakning i Östersjön. Ombord finns teknik i toppklass med avancerad mät- och provtagningsutrustning.

Modeller och beslutsstöd

På Östersjöcentrum använder vi ofta olika modeller för att analysera data om havet. Beslutsstödssytemet Nest innehåller flera olika modeller som tillsammans ger en bild av övergödningen och är tillgängligt online!

Bojen sjösätts av Askös personal

Oceanografisk data i realtid

Strax söder om Askö finns sedan 2014 en mätboj som mäter oceanografiska grunddata i realtid. Bojen ligger vid den klassiska mätstationen Askö B1 i Yttre Hållsfjärden, där forskare tagit prover sedan 1960-talet.

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Attraktiv infrastruktur

- för framgångsrik forskning om havet

Väl fungerande infrastruktur är ett krav för att forskningen ska gå framåt och miljöövervakning ska fortgå i havsområdet. Östersjöcentrum erbjuder fältstationen Askölaboratoriet med laboratorier, dykeri och båtar, inklusive fartyget R/V Electra, och äger sedan ett 2009 även en forskningshylla för sillgrisslor.

Läs artikeln Sextio år av forskning om Östersjön

Välkommen att ansöka online:

Hur övervakas havsmiljön?

Sverige har ett system för att dokumentera tillståndet i miljön och dess förändringar. Miljöövervakning och forskning är två ömsesidigt beroende delar av denna verksamhet. Den svenska miljöövervakningen utförs på internationell, nationell och regional nivå.

Hur mår havet?

Resultaten från den nationella miljöövervakningen av haven presenteras på webbplatsen Sveriges vattenmiljö.

Östersjöcentrum deltar i produktionen av den regionala rapporten  Svealandskusten. Där sammanfattas miljötillståndet i detta havsområde.