Simmande sillstim

Idag uppmanar fem forskare ansvarig minister och myndighet att ta krafttag kring några viktiga åtgärder för att vända den negativa utvecklingen för Östersjöns sill- och strömmingsbestånd.

Arten, som är en motor för hela kustekosystemet, skulle bland annat kunna gynnas av att fler insatser riktades mot det storskaliga trålfisket. Det menar bland andra Henrik Svedäng, Anna Christiernsson och Christoph Humborg från Stockholms universitet.

Läs hela artikeln här:

Värna kustmiljön - inte det storskaliga industrifisket - Svenska Dagbladet 9 maj 2021.