Foto: Leif Ingvarsson/Mostphotos

 

Huvudmålet för EU:s gemensamma fiskeripolitik (Common Fisheries Policy, CFP) efter reformen 2013 är att nå långsiktigt håll- bara uttag enligt MSY för samtliga fiskebestånd till 2020. För utarmade fiskebestånd innebär det att bestånden måste få åter- hämta sig till en nivå som medger större fångster enligt MSY. Be- slut som fattas enligt CFP, som de årliga besluten om fiskekvoterna, bör alltså fattas i linje med detta mål.

MSY kan vara svårt att beräkna, och eftersom det är ett teoretiskt begrepp är det inte alltid lätt att tillämpa i praktiken. Begreppet MSY har också fått mycket kritik under åren. Det ligger dock fortfarande till grund för dagens fiskeförvaltning i EU och är där- för ett begrepp som beslutsfattare och andra som berörs av fiske och fiskeriförvaltning behöver förstå.

 

Läs eller ladda ner faktabladet

Konsten att förstå MSY (194 Kb)

Understanding MSY (502 Kb)  (engelsk version)

Vill du ha ett tryckt faktablad? Maila ostersjocentrum@su.se

 

Film

Se också vår film Ett smartare mål för fiskeförvaltning – MSY och MEY som är svensk bearbetning av videon Fisheries Economics & Policy: Maximum Economic Yield från Conservation Strategy Fund. 

 

KONTAKT

Henrik Svedäng, marinekolog och fiskforskare

henrik.svedang@su.se