I jordbrukssystemet omvandlas kväve och fosfor från inköpt handelsgödsel och foder, till stallgödsel, foder och livsmedel. En stor andel av växtnäringsflödena går genom animalieproduktionen. Endast ungefär hälften av näringen i handels- och stallgödsel tas upp av grödorna. Näringsöverskottet kan lagras i marken eller läcka ut till sjöar, vattendrag och Östersjön. I bilden motsvaras tjockleken på pilarna av storleken på växtnäringsflödena. Källa: Baltic Eyes sammanställning av data från Eurostat, The Russian Federal State Statistical Service och Belarusinfo.

Läs och ladda ner: 
Återcirkulera jordbrukets växtnäring – för ett friskare Östersjön (464 Kb)

KONTAKT

Annika Svanbäck
Agronom, Baltic Eye, Östersjöcentrum
08 16 31 50, annika.svanback@su.se

Michelle McCrackin
Biogeokemist, Baltic Eye, Östersjöcentrum
08 16 17 78, michelle.mccrackin@su.se