I vattnet i en grund Östersjövik med gyttjig botten växer många vattenväxter. De har blad, stam och rötter och kan blomma eller vissna precis som sina släktingar på land. Jocke och Didrik tog en snorkeltur i en sådan så kallad natedjungel. 


Klicka på play och välj helskärmsvisning. Medverkande: Joakim Hansen, forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum och Didrik Vanhoenacker, jourhavande biolog vid Naturhistoriska riksmuseet. 

Följer också säsonger


Svanfamilj. Foto: Joakim Hansen/Östersjöcentrum

Vissa av växterna som finns här är känsliga för övergödning och grumligt vatten, medan andra är mer tåliga genom att de växer upp till ljuset nära ytan och kan ta upp näring direkt från det övergödda vattnet. Ungefär så här dags i oktober vissnar flera av arterna så att allt som finns kvar är små övervintringsknölar i botten. Växternas söta knölar utgör många sjöfålars huvudföda under höst och vinter. Men när Didrik och Jocke smakar är de inte säkra på att de skulle klara sig på svanarnas favoritföda en hel vinter. 

Viktiga att skydda 

Grunda kustnära havsvikar är viktiga att skydda eftersom de har ett högt ekologiskt värde. Här växer en mångfald arter av vattenväxter där många kräftdjur, snäckor och andra smådjur huserar. Det är också i den här miljön många av kustens fiskyngel växer upp. Samtidigt är det just vid dessa miljöer som människor bygger hus, hamnar och kör fritidsbåt. Därför behövs forskning och kunskap som kan hjälpa myndigheter att ta fram bra verktyg att ta hand om vikarna.