Filmer

Natedjunglernas hemligheter

Under havsytan bildar vattenväxter djungelliknande miljöer där djur och fiskar trivs. Följ med när Jocke och Didrik besöker en 'natedjungel' vid Askö och smakar på svanars vinterföda.

PhD's having BBQ in sunset on Askö

Klimatkurs för doktorander

Hur hänger ett ändrat klimat ihop med min Östersjöforskning? I 16 filmade expertföredrag får vi veta mer om de viktigaste processerna i havet, såsom övergödning och födoväven, och deras koppling till klimatet. Föreläsningarna hölls på Askö under doktorandkursen ”Impact of climate change on the marine environment” ordnad av Baltic Earth och BEAM.

SWE-GER Baltic Sea course 2015 Askö group photo

Kunskapsutbyte på tyskt forskningsfartyg

Om man drömmer om att bli östersjöexpert behövs studier om allt, från djur- och växtsamhället precis invid kusten till näringsämnenas utbyte på de allra djupaste bottnarna. Stockholms universitet och Institutet för Östersjöforskning i Warnemünde, IOW, ordnade en kurs för svenska och tyska studenter med både fältstudier på Askö och avancerad provtagning till havs.

Askö Laboratory in numbers

Askölaboratoriet i siffror

Har du koll på Askö? I den här filmen får du en snabbtur från ovan, och 20 fakta om Askö på mindre än två minuter.

Internationell Östersjökurs i Askös skärgård

Utanför Askölaboratoriet ligger ett 60 meter långt tyskt forskningsfartyg för ankar. Det är dags för den återkommande internationella Östersjökursen som anordnas gemensamt av Stockholms univeristet och Leibniz Institute for Baltic Sea Research i Warnemünde, IOW!

Askölaboratoriet i ett nötskal

Askölaboratoriet är en nationell resurs som är öppen året runt för alla marint verksamma. Där kan man arrangera kurser, utföra experiment, hyra fartygstid för provtagning eller ordna ett möte om havet. Vi erbjuder de resurser som behövs för marin forskning och utbildning i Östersjön! I en tre minuter lång film berättar några Asköanvändare hur det fungerar och varför det är så bra att vara just här!

Se fler filmer

Till vår Vimeokanal
Till vår YouTube-kanal

Östersjöcentrum i sociala medierÖstersjöcentrum på Facebook Universitetet på Instagram Östersjöcentrum på Linkedin Östersjöcentrum på Twitter Östersjöcentrum på YouTube