R/V Electra af Askö. Foto: Askölaboratoriet
R/V Electra af Askö. Foto: Askölaboratoriet

 

Fartyget lämnade varvet i Estland på tisdagkvällen, och anlände till Stora Uttervik på onsdag eftermiddag efter en lugn överfart.

– Vårt nya fartyg, finansierat genom bidrag från Familjen Erling Perssons stiftelse och av universitetet, är mycket efterlängtat. Det kommer att möjliggöra en betydelsefull utveckling av Stockholms universitets marina forskning och utbildning, säger rektor Astrid Söderbergh Widding. 

– Under de kommande månaderna kommer vi att testköra fartyget och dess utrustning under realistiska förhållanden, berättar Lena Kautsky, senior advisor vid Östersjöcentrum, som tillsammans med skeppare och tekniker på Askölaboratoriet, varit djupt involverad under hela byggprocessen.

Modern fartygsteknik

Det nya isgående fartyget är 24 meter långt och 7 meter brett. Det har toppmodern utrustning för både vatten- och sedimentprovtagning liksom avancerade geofysiska instrument. Modern fartygsteknik och miljövänliga motorer ger det nya fartyget utomordentlig funktionalitet och förutsättningar för att verka inom ett större geografiskt område än vad som tidigare varit möjligt.

– Electra kommer att göra stor skillnad i hur forskarna kan arbeta med olika forskningsfrågor, och även gynna samarbete mellan olika forskningsdiscipliner. Teknik i toppklass gör att vi äntligen kan få en bild av världen under ytan redan medan expeditionen pågår, säger Christoph Humborg, vetenskapligt ansvarig vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Officiell invigning i oktober 

Till ankomsten i juni bjuds lokalpress och annan intresserad media in, kontakta oss för mer information om exakt tid och mötesplats. Den officiella invigningen kommer att äga rum i Stockholm i början av oktober. 

För mer information:
Lena Kautsky, lena.kautsky@su.se, 08-16 28 59 

Bakgrund: Fältstationen Askölaboratoriet behövde ett nytt fartyg för att ersätta den över 40 år gamla R/V Aurelia. Familjen Erling-Perssons Stiftelse gav i februari 2013 Stockholms universitet ett bidrag på 30 miljoner kronor för att bygga ett nytt modernt isgående forskningsfartyg. Läs mer på webben: www.su.se/ostersjocentrum/electra