Sillgrisslehylla

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Östersjöcentrum
  4. Infrastruktur
  5. Sillgrisslehylla
 

Sillgrisslehylla på Stora Karlsö

Östersjöcentrum är huvudman för Sillgrisslehyllan, Stora Karlsö Auk Lab, på Gotland. Det är en hylla av trä, stål och kalksten som är placerad 40 meter över havet. Den är byggd på precis en sådan klippa som sillgrisslor gillar, och ligger mitt i ett naturligt revir. Byggnationen gör att forskarna på ett säkert sätt kan undersöka och observera häckningen utan att störa fåglarna.

Östersjöns fåglar påverkas av mänskliga aktiviteter som fiske, övergödning och föroreningar. Genom att studera sillgrisslorna, som är en toppkonsument i näringskedjan, kan vi få en bättre förståelse för havsmiljön överlag.

Sillgrisslor live på St Karlsö 2020

Slow TV med medborgarforskning

Nu har den populära live-sändningen av sillgrisslornas liv på Stora Karlsö startat igen! Om du ser något speciellt intressant på filmen så kan du skicka in det till forskarna som tar hjälp av artificiell intelligens för att analysera alla observationer.

Hackaton om sillgrisslors liv

Artificiell intelligens ska hjälpa forskarna att förstå sillgrisslor - och Östersjön.

Sillgrisslor live!

Nu behöver man inte åka ut till Stora Karlsö för att studera sillgrisslorna som lever där. Tack vare nya livewebbkameror kan sillgrisslorna följas dygnet runt på WWFs hemsida och allmänheten uppmuntras att rapportera in vad man ser.

Rekordår för sillgrisslemärkning på St. Karlsö

Under årets grissling fick forskarna fullt upp då politiker och media besökte häckningshyllorna samtidigt som ett rekordstort antal ungar märktes.

Fartygsexpedition till Gotland

I april 2017 for forskningsfartyget R/V Electra af Askö till Stora Karlsö utanför Gotland. Här ska forskare från Stockholms universitet och SLUAqua tillsammans undersöka en spännande koppling mellan land och hav.

På grissling med havsfågelforskarna

Med en duns landar en tvåhundra gram liten dunboll på klippan vid mina fötter. Försiktigt plockar jag upp sillgrissleungen och ger den till forskarna så att den kan ingå i en av världens längsta ringmärkningsserier - och bidra till att lägga Östersjöpusslet.

Fågelperspektiv på tillståndet i havsmiljön

Att havsfåglar kan berätta en hel del om de ekologiska förändringar som sker under havsytan framgår nu i en ny avhandling av Martina Kadin, från Stockholm Resilience Centre. Den handlar om samspelet mellan havsfåglar och tillståndet i haven med speciellt fokus på fiske och andra ekosystemtjänster. En stor del av Martinas forskning har bedrivits på St. Karlsö, där hon undersökt sillgrisslors reproduktion och födosöksbeteende.

Pris till studie från St. Karlsö

Svenska Havsforskningsföreningen utser årligen en vinnare av Dyrssenpriset till författaren av det bästa examensarbetet inom det marina området. 2014 års Lilla Dyrssenpris tilldelades författaren av ett examensarbete med koppling till St. Karlsös sillgrissleforskning.

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Stockholms universitets Östersjöcentrum är huvudman för forskningshyllan vars forskning till stor del finansieras av Världsnaturfonden WWF.

Hyllan började monteras 2008 och stod klar 2009. Den beräknade livslängden är 25-30 år.

Havsfåglar i Östersjön

Forskning på Stora Karlsö

Såväl forskningen vid forskningshyllan men även andra studier på sillgrissla, tordmule, silltrut, gråtrut och storskarv, ingår i projektet Havsfåglar i Östersjön som startade 1997. Projektet har sin vetenskapliga hemvist på Stockholm Resilience Centre.

Tweets från @BalticSeabird