Bengt-Owe och AnnMari Jansson utanför Snickarboden på Askölaboratoriet 1964.
Bokens författare, Bengt-Owe och AnnMari Jansson, utanför Snickarboden på Askölaboratoriet 1964.

Fyrtio år kan verka vara en lång tid när man har dem framför sig, men syns korta när de ligger bakom en. Askölaboratoriets fyrtio år har varit fyllda av spänning och överraskningar, men framförallt har de varit betydelsefulla för svensk marin forskning.

Vi får följa utvecklingen från den första laboratoriebaracken fram till ett marint forskningscentrum.

Jaget i boken refererar till Bengt-Owe Jansson, som utifrån sitt eget bildmaterial skrivit texterna, vilka noga censurerats av hans hustru AnnMari. Dessa två är de enda som har en obruten tid som aktiva forskare och mentorer vid fältstationen.

 

Ur förordet

Fältstationen på Askö i Trosa skärgård startades som ett litet, personligt projekt av professor Lars Silén vid Stockholms universitet. Idag har Askölaboratoriet utvecklats till en nationell angelägenhet inom internationell Östersjöforskning.

En historia kan berättas på många olika sätt. Den som varit djupt inblandad i processen tenderar ofta att ge berättelsen slagsida. I detta fall är fokuseringen på de tidigare decennierna delvis avsiktlig, då vi vill framhålla vilken stor betydelse individuella insatser, samt förståelse och stöd från forskningsstiftelser och privata donatorer, hade i inledningsskedet. Denna lilla skrift ger ett axplock av händelser från Askölaboratoriet och presenterar också ett antal forskningsprojekt som genomförts vid fältstationen. Projekten är utvalda för att de var typiska, roliga, eller för att de varit vetenskapligt betydelsefulla på olika sätt.

Vi hoppas också att det framgår hur ursprungligen individuella, av ren nyfikenhet styrda studier, under arbetets gång hakade i varann…ekosystemtänkande och modellering stimulerade hopkoppling av experiment i fält och laboratorium och kom våra ansträngningar att blomma ut och närma sig den dynamiska och mångformiga verkligheten…

Många kreativa människor har varit inblandade, ingen är glömd, även om många saknas på bild. Ett dokument som detta blir självklart en nostalgiresa för oss som var med när det begav sig, men kan förhoppningsvis också tjäna som inspirationskälla för kommande generationer av unga svenska Östersjöforskare.

Bengt-Owe Jansson och Björn Ganning

Om boken

Denna skrift producerades inför Askölaboratoriets 40-årsjubileum den 24 augusti, 2001 av Stockholms Marina Forskningscentrum, Stockholms universitet. Text: Bengt-Owe Jansson, professor emeritus, Stockholms universitet

Boken producerades med stöd från Granholms Stiftelse vid Stockholms universitet. 68 sidor, ISBN: 91-972304-9-0