Vetenskap

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Östersjöcentrum
  4. Vetenskap

Framstående forskning och utbildning om havet

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennium. Idag arbetar forskare, experter och kommuniatörer på runt tio olika insitutioner vid vårt lärosäte med havet. Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka, samla och synliggöra denna betydande verksamhet.

Utbildningar om havet

Skaffa dig en marin utbildning! Vid Stockholms universitet finns ett brett utbud av marina kurser som ger dig rätt förutsättningar för arbetslivet.

Baltic Sea Fellows

En strategisk Östersjösatsning från Stockholms universitet samlar forskare från åtta olika institutioner till ett marint forskningskollegium vid Östersjöcentrum.

Modellering och beslutsstöd

Inom Baltic Nest Institute (BNI) pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete med det modellsystem som legat till grund för eutrofieringsdelen i Baltic Sea Action Plan (BSAP).

Baltic Bridge

Baltic Bridge

Satsningen ska underlätta nätverkande mellan forskare, utveckla gemensam kursverksamhet och potentiellt bygga upp nya sätt att dela infrastruktur.

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Vetenskap för en bättre havsmiljö

Den forskning vi bedriver inom Östersjöcentrum ska fokusera på vetenskapliga frågor som är betydelsefulla för förståelse och förvaltning av Östersjön och dess avrinningsområde.

Fokus ligger på Östersjöns största miljöutmaningar: att minska övergödningen, nå ett hållbart fiske, minska miljögiftsbelastningen, bevara den biologiska mångfalden, samt hur dessa kopplar till klimateffekter.    

Vetenskaplig ledare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum: