Hållbart fiske

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Östersjöcentrum
  4. Vetenskap
  5. Hållbart fiske

Forskning för att nå ett hållbart fiske

Fisken i havet är en viktig resurs som bidragit till välstånd i tusentals år. När fisket blir sämre får det stora konsekvenser; både för ekonomin och för ekosystemet. Den viktigaste rovfisken torsk har stora problem och även den mer kustnära gäddan blir allt ovanligare. När rovfisken blir färre påverkar det mängden mindre fisk, och i förlängningen även mängden fintrådiga alger och växtplankton.

Vid Östersjöcentrum pågår projekt där ledande fiskforskare från Östersjöländerna gemensamt ska ta fram ett sätt att genomföra ekosystembaserade bedömningar och råd för fiskeriförvaltning i Östersjön. Ett annat fokuserar på de mer kustnära rovfiskarna, och försöker ta reda på hur vegetationen i grunda vikar och rovfisk påverkar varandra. Viktig kunskap för en förvaltning som leder till mer kustfisk, ökade naturvärden och stärkt tålighet mot övergödning i dessa viktiga ekosystem.   

Nedan presenteras några av våra projekt.

Filmer, rapporter och nyheter om fisk och fiske hittar du här!

Borstnate

PlantFish

Nu finns flera resultat från projektet PlantFish klara. Här har man undersökt hur hur vegetation och rovfiskar hänger ihop i grunda vågskyddade vikar i Östersjön.

Torsk otoliter

Hundra år av tillväxt

I det här projektet ska man undersöka och kartlägga utvecklingsmönstret hos plattfisk och torsk i Östersjön sett över en hundraårsperiod.

ClimeFish

Fiskforskare från Östersjöcentrum deltar i EUs Horizon2020-projekt ClimeFish om effekter av klimatförändringar på fisket och akvakultur.

DEMO 1, a workshop on fisheries management

DEMO

Projektet DEMO ska ta fram ett sätt att genomföra ekosystembaserade bedömningar och råd för fiskbestånden i Östersjön.

Mareframe

Mareframe ska öka användningen av ekosystembaserade fiskeriförvaltningsmetoder för europeiska fiskbestånd genom förbättrade och mer användbara modeller.

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Kontakt

Vetenskaplig ledare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum