Sverige är ett av världens mest fritidsbåttäta länder. Dessa båtar målas i ansenlig utsträckning med båtbottenfärg, något som kan släppa både plastpartiklar och kemikalier och därmed utgöra ett hot mot det marina livet. Kustnära båttrafik och utökade marinor kan i sin tur leda till en minskning av undervattensvegetation.

Vi kommer vid detta tillfälle att få höra från tre personer om betydelse, kopplingar och effekter av utökad turism och båtliv i kustnära miljö.

Medverkande:

Max Vretborn, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten, kommer att prata om den marina turismens betydelse med kopplingar till havsmiljödirektivet.

Britta Eklund, forskare vid institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet, kommer att prata om båtbottenfärger och vad man kan göra för att minimera de negativa effekterna de ger upphov till.

Sofia Wikström, forskare vid Östersjöcentrum, Stockholms universitet, kommer att prata om båtaktiviteter och dess effekter på marin undervattensvegetation

Tid: Seminariet pågår mellan kl. 8.30-9.30 men frukost serveras redan från klockan 8.00.
Det finns även möjlighet att stanna kvar efter seminariet för fortsatta diskussioner.

Plats: Klara eat & meet Scandic Hotel Klara, Slöjdgatan 7 Stockholm


 

 

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie av korta frukostseminarier som Östersjöcentrums Baltic Eye ordnar. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen – särskild till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor.