En ny art i Östersjön, svartmunnad smörbult. Foto: André Maslennikov/Azote

 

Vilka arter som lever i Östersjön är föränderligt. Inga ekosystem är statiska utan det sker en ständig utveckling. Utöver de arter som på egen hand etablerar sig dyker det också upp främmande arter som direkt eller indirekt fått hjälp av människan för att sprida sig. De trivs ibland mycket bra och kan expandera kraftigt vilket kan ställa till stora problem. Sådana arter brukar kallas invasiva.

Hur är läget för Östersjön rörande invasiva arter? Vad vet forskningen om effekter av arter som har vandrat in? Är det alltid negativt eller finns det positiva exempel? Det diskuterades under Baltic Breakfast 16 januari 2019.

Läs en sammanfattning av seminariet på Baltic Eye-webben här.

Bakgrund

Enligt Naturvårdsverket är en invasiv art en art som har introducerats i en miljö där den inte finns naturligt. I den nya miljön riskerar den att spridas snabbt eftersom den inte har några naturliga fiender eller genom att den kan konkurrera med naturligt förekommande arter på annat sätt. När en sådan art kommer in kan den orsaka stora problem för den biologiska mångfalden, fisket och skogs- och jordbruket. Invasiva arter leder till stora kostnader för samhället. På EU-nivå beräknas kostnaden för dem uppgå till 12 miljarder euro per år, bland annat genom skador på människors och djurs hälsa, skördar, fiskbestånd, infrastruktur, sjöfart på floder och skador på skyddade arter.

Den 1 januari 2019 träder en ny förordning i kraft i Sverige rörande bekämpning av invasiva arter, vilken baseras på ny EU-lagstiftning. Förordningen fördelar ansvar och arbetsuppgifter mellan myndigheterna rörande faktiska åtgärder och tillsynen.

Medverkande

 

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie av korta frukostseminarier ordnade av Stockholms universitets Östersjöcentrum. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen – särskilt till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor. Ibland är seminarierna mer grundläggande och ibland går de mer på djupet, men innehåller alltid både problembeskrivning och lösningar. Seminarierna inleds med korta presentationer och ger sedan utrymme för frågor och diskussion.