Efter ett och ett halvt års gediget arbete har nu Miljömålsberedningen lämnat sina förslag på åtgärder för friskare hav till regeringen. Forskarkontakterna har varit många och breda, inklusive med oss här på Stockholms universitets Östersjöcentrum. 

Beredningen har funnits sedan juli 2010 och haft olika miljöuppdrag. Den inrättades av regeringen för att nå bred politisk samsyn kring olika miljöfrågor. I beredningen sitter representanter från alla politiska partier i riksdagen. Uppgiften är att föreslå hur miljökvalitetsmålen ska nås genom politiskt förankrade förslag till strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder. Nu senast har alltså havsfrågor varit i fokus. 

Sommaren 2018 fick Miljömålsberedningen till uppdrag att föreslå en strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. Strategin ska inte bara bidra till att miljökvalitetsmål utan även mål 14 i Agenda 2030 om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt.

Med facit i hand – vad är forskningens initiala reaktioner på beredningens betänkande? Leder förslagen i rätt riktning eller inte? Har politikerna lyckats enas om tillräckligt skarpa förslag? Välkomna på frukost-webbinarium där forskarna ger sin syn på åtgärdsförslagen.

 

Medverkande forskare från Östersjöcentrum:

Henrik Svedäng, marinekolog 

Joakim Hansen, marin miljöanalytiker

Emma Undeman, miljökemist

Linda Kumblad, systemekolog

 

Ställ dina frågor om de nya förslagen!

Du har möjlighet att ställa frågor till panelen via Sli.do, använd koden 23490.

Vi försöker besvara så många frågor som möjligt i direktsändning. Alla frågor och svar publiceras även i efterhand på vår webb.

 

Praktisk information

Det här webinariet sänds på den här hemsidan 26 januari 08:30-09:15. Ingen föranmälan krävs.

Sändningen finns tillgänglig även i efterhand.

Är du journalist och vill komma i kontakt med våra experter –Hör av dig till oss! 

 

Läs mer

Läs miljåmålsberedningens betänkanden Havet och människan här.

Se miljömålsberedningens ordförande Emma Nohrén presentera betänkandet och överlämna det till miljö- och klimatminister Isabella Lövin här.

 

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie av korta frukostseminarier som Östersjöcentrum ordnar. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen – särskild till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor.