Läs hela den sammanfattande artikeln i vårt webbmagasin! 
 

Däggdjur och farliga ämnen

Ämnet för maj-seminariet är nya miljöföroreningar i Östersjöns näringsväv och deras effekter på marina däggdjur. Östersjöns marina däggdjur har under det senaste århundradet utsatts för en mängd olika stressfaktorer, skapade av människan. Sedan vissa enskilda skadliga kemikalier förbjöds på 70- och 80-talet har situationen förbättrats för djur som sälar och havsörnar. Men vi har idag fler mänskligt skapade kemikalier i omlopp än tidigare och även om kunskapen om enskilda ämnens effekter på marina däggdjur ökar, så vet vi mindre om blandningen av ämnen, vars effekter ofta blir skadliga. 

Så hur ser förekomsten av nya miljöfarliga ämnen i olika organismer i Östersjön ut idag, vad är marina däggdjurs hälsostatus och vilka är kopplingarna mellan djurens hälsa och dessa ämnen?

Dessa frågor har det nyligen avslutade BONUS-projektet BaltHealth studerat. På frukostseminariet kommer två av projektets forskare; Cynthia de Wit, professor vid Stockholms universitet och Rune Dietz, professor vid Århus universitet, att presentera de viktigaste resultaten! 

Praktisk information - delta digitalt! 

Seminariet kommer att hållas digitalt och visas på denna sida. Ena presentationen kommer att hållas på engelska. 

Tid för livesändning: 13 maj, 08:30-09:15 
Länk: www.su.se/ostersjocentrum/balticbreakfast

Ställ frågor och diskutera redan nu

Som vanligt ser vi gärna att publiken tar aktiv del i diskussion i seminariets avslutande del. Det går bra att skicka frågor redan nu eller under seminariets gång. 

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie av korta frukostseminarier som Östersjöcentrum ordnar. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen – särskilt till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor. 

Se filmer och läs om våra tidigare frukostar här!