Den här frukosten har redan ägt rum

Du kan se hela seminariet här ovan och här hittar presentationerna och en summerande artikel om frukosten.

Bakgrund

Kommissionen har under en längre tid arbetat med att ta fram en plaststrategi som tar ett helhetsgrepp om plast som en del i det bredare initiativet för cirkulär ekonomi. I mitten av januari kom så strategin där lagstiftning på EU-nivå aviseras för att begränsa engångsplast och förbättra mottagningsanordningar i hamn för marint skräp.

Förbud är även att vänta för tillsatt mikroplast i produkter, samt mot oxo-plast. Det senare då oxo-plast, som har framställts som mer miljövänlig, har visat sig inte brytas ned utan istället fragmentera till mikroplast.

Mikroplast och marint skräp har på senare tid fått stor uppmärksamhet med flera medlemsländer i EU som har lagstiftat eller påbörjat policyarbete, särskilt kring engångsplast och avsiktligt tillsatt mikroplast i kosmetika.

På frukostseminariet tar vi ett marint grepp om frågan och i relation till de förslag som diskuteras kommer vi att dyka ner i vad vi vet om mikroplast och dess effekter i havsmiljön, samt om bioplast kan vara lösningen och om den bryts ned i miljön.
Vi kommer även att få höra om regeringens arbete med att minska de negativa miljöeffekterna från plast.

Medverkande
Dr. Marie Löf, ekotoxikolog, Stockholms universitets Östersjöcentrum
Prof. Minna Hakkarainen, KTH, Institutionen för fiber- och polymerteknologi
Malin Johansson, departementssekreterare på kemikalieenheten, Miljödepartementet

Tid: 14 februari kl. 8:30-9.15, frukost serveras från kl. 8.00.

Plats: Klara Eat & Meet, Hotell Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm

Seminariet är fullbokat men du kan fortfarande anmäla dig till vår reservlista.

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie av korta frukostseminarier som Östersjöcentrums Baltic Eye ordnar. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen – särskild till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor.