Den här frukosten har redan ägt rum

Du kan se hela seminariet här ovan och här hittar du presentationerna och en summerande artikel om frukosten.


Bakgrund

Att vi människor påverkar klimatet är bortom allt tvivel. Växthusgasutsläppen fortsätter att öka. Oavsett om man lyckas att vända utvecklingen kommer vi människor bli tvungna att hantera konsekvenserna av klimatförändringar. Redan idag syns effekter i olika delar av världen bland annat som mer extremt väder. Hur vi anpassar oss och till vad blir en allt hetare fråga.

I klimatdebatten har ofta effekter på haven varit den bortglömda frågan. Samtidigt som marina miljödiskussioner sällan lyfter fram klimatfrågor. Genom FN.s Agenda 2030 och den uppföljande konferensen Our oceans, our future som gick av stapeln i juni i år, har tillståndet i haven kommit högre upp på debattagendan. Den svenska regeringens höstbudget innehöll särskilda satsningar på haven och i oktober ordnade Sverige och Monaco ett forskningssymposium i Monaco med fokus på klimatförändringar och marina frågor.

Medelhavet och Östersjön stod i fokus i Monaco. Men vad vet man idag om hur klimatförändringar kommer att påverka Östersjön? Blir havet varmare? Hur påverkas salthalten? Hur påverkas övergödningen med algblomningar och syrefria bottnar? Vilka fiskar kommer att trivas? Vad är det för ekosystem vi har att förhålla oss till?

Medverkande

Prof. Christoph Humborg, Stockholms universitets Östersjöcentrum, presenterade en sammanfattning av de vetenskapliga presentationerna vid Monacosymposiet om havet och klimatet.

Fil. Dr. Helén Andersson, chef för oceanografiska forskningsenheten, SMHI, redovisade hur effekter av klimatförändringarna, enligt scenarierna från FN:s klimatpanel IPCC, kan komma att påverka Östersjön

Fler inslag om klimatförändringarnas effekter på Östersjön:

Sveriges Radio, Ekot: Östersjön alltmer lik en insjö
Expressen: Larmet om Östersjön: Kan förvandlas till en insjö