Svensk sammanfattning

  1. You are here:
  2. Start
  3. Stockholm University Baltic Sea Centre
  4. BEAM
  5. About BEAM
  6. Svensk sammanfattning
BEAM research units

Forskning för en hållbar förvaltning av Östersjön

Baltic Ecosystem Adaptive Management (BEAM) är ett femårigt forskningsprogram om ekosystembaserad förvaltning av Östersjön. BEAM sammanför forskare från tio institutioner och flera av universitetets framgångsrika forskningsområden om Östersjön.

BEAM ingår i regeringens satsning på strategiska forskningsområden och är en del av Stockholms universitets Större forskningssatsningar, inom det ledande forskningsområdetKlimat, hav och miljö. Stockholms universitets Östersjöcentrum är värd för programmet och fördelar medlen efter beslut av programmets styrgrupp.

Målet är att genom detta forskningsprogram skapa förutsättningar för en tvärvetenskaplig och hållbar ekosystemförvaltning av Östersjöns miljö, och ta fram generell kunskap som kan tillämpas i andra havsområden.

Baltic Ecosystem Adaptive Management

BEAM är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som vill skapa bättre förutsättningar för en ekosystembaserad förvaltning av Östersjön. Inom programmet samlas forskare från tio institutioner för att fokusera på fem viktiga områden: ekosystemfunktion, näringsberikning, risksubstanser, lagar och förvaltning, och klimatförändringar.

Prenumerera på nyhetsbrev från BEAM