Tvärvetenskaplig Östersjöforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Östersjöcentrum
  4. Vetenskap
  5. Tvärvetenskaplig Östersjöforskning

Strategiska marina forskningsområden

Efter det femåriga forskningsprogrammet BEAM:s avslut 2015, beslutade Stockholms universitet att fortsatt stödja projekt som stärker det marina forskningsområdet. Östersjöcentrum ansvarar för anslagsfördelningen inom marin och tvärvetenskaplig Östersjöforskning.

Baltic Sea Fellows – ett marint kollegium

Under regeringens satsning på strategiska forskningsområden (SFO) var BEAM, Baltic Ecosystem Adaptive Management, under 2010–2015 en av Stockholms universitets större forskningssatsningar. Universitetet beslutade därefter att de strategiska medlen även fortsättningsvis ska användas för att utveckla den marina forskningen.

Baltic Sea Fellows har bildats som en fortsättning av BEAM. Gruppen består av för närvarande av åtta lektorer, biträdande lektorer och postdoktorer vid sex av Stockholms universitets institutioner. Under 2018-2022 kommer gruppen arbeta med tvärvetenskapliga forskningsprojekt med Östersjön i fokus.

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Strategisk Östersjöforskning vid Stockholms universitet

Efter det femåriga forskningsprogrammet BEAM:s avslut 2015, beslutade Stockholms universitet att fortsatt stödja projekt som stärker det marina forskningsområdet. Östersjöcentrum ansvarar för anslagsfördelningen inom marin och tvärvetenskaplig Östersjöforskning.